Seksuele Intimidatie

Van Driem Advocaten is gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers van seksuele intimidatie. Het kan om verschillende vormen van seksuele intimidatie gaan:

-Bijvoorbeeld als je op het werk met seksuele intimidatie te maken hebt.
-Of als je door een hulpverlener bent lastig gevallen.
-Of als een leraar op school zich aan seksuele intimidatie van jou heeft schuldig gemaakt.
-Of als je door een bekende of onbekende bent aangerand.

  • Wat te doen bij seksuele intimidatie?

Wij kunnen verschillende wegen bewandelen om iets tegen seksuele intimidatie te doen.

– Aangifte bij de politie is mogelijk, als er sprake is van seksuele intimidatie die onder de strafbaarstelling van het Wetboek van Strafrecht valt (bijvoorbeeld als de seksuele intimidatie bestaat uit betasting van de erogene zones)
– Een procedure voor de burgerlijke rechter is mogelijk: bijvoorbeeld om te zorgen dat de dader van de seksuele intimidatie ontslagen wordt of overgeplaatst.
– Ook is het mogelijk voor de burgerlijke rechter een schadevergoeding van de dader van seksuele intimidatie te eisen.
– Als de dader telkens in jouw buurt komt, kun je ook een straatverbod na seksuele intimidatie eisen.

  • Wat voor vormen van seksuele intimidatie heb je?

Niet alleen iemand ongewenst betasten is seksuele intimidatie. Ook wanneer iemand ongewenste seksueel beladen opmerkingen tegenover je maakt is sprake van seksuele intimidatie. Ook is sprake van seksuele intimidatie als je baas steeds vraagt of je het ‘dit weekend weer gedaan hebt en met wie’ of telkens vraagt wanneer je nu met hem uit gaat, omdat hij zo verkikkerd op je is en jij al talrijke malen duidelijk hebt gemaakt dat je daar niets voor voelt.
Ook is sprake van seksuele intimidatie als je collega’s opzettelijk in jouw aanwezigheid schuine moppen vertellen om je te shockeren.