Klachtencommissie

Van Driem advocaten levert regelmatig advocaten voor het werk in een klachtencommissie.
Dat kan een klachtencommissie zijn die klachten wegens onheuse bejegening behandelt, of klachten over seksuele intimidatie op het werk .
Ook hebben wij ervaring met het werken in een klachtencommissie waar werknemers krachtens het Individueel Klachtrecht klagen.

  • Samenstelling van de klachtencommissie

In een klachtencommissie werken wij meestal samen met meerdere disciplines, zoals een seksuoloog of psycholoog.
Als het om een Klachtencommissie voor medische klachten gaat, werken wij uiteraard samen met (gespecialiseerde) artsen.

Ook leveren wij, wanneer wij voor een bedrijf een klachtencommissie organiseren goede griffiers die in dit werk thuis zijn en door ons getraind. Zij zijn allen juridisch geschoolde secretarissen. Dat bespoedigt een snelle verslaglegging en het adequaat redigeren van het eindadvies van de klachtencommissie , dat meestal binnen zes weken klaar moet zijn. Zeker als het een klacht wegens seksuele intimidatie op het werk betreft is snel en efficiënt werken van groot belang.
Te langdurig talmen van een klachtencommissie verstiert de arbeidssituatie en veroorzaakt onnodige onrust