Kosten

Bij Van Driem Advocaten worden marktconforme uurtarieven gehanteerd. Het uurtarief verschilt per advocaat. Dit wordt vooraf met u besproken.

Naast het uurtarief worden 21% btw en 5% verschotten in rekening gebracht. Verder dient u eventuele proceskosten zoals leges, griffierechten, deurwaarderskosten en deskundigenkosten afzonderlijk te voldoen.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunnen wij u ook  op basis van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan. In dat geval moet u – afhankelijk van uw inkomen – hoogstens een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtbijstand.