Nieuws

Nieuwsberichten

sep 18

Advies AG: kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

De advocaat-generaal adviseerde op 10 september 2015 dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering moet komen op de kosten van het levensonderhoud van kinderen (de behoefte). De AG stelt dat het kindgebonden budget moet worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget […]

dec 17

Gevolgen voor kinderalimentatie door wet hervorming kindregelingen

Amsterdam, 17 december 2014 Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen en de invoering van een zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed. In de media is hierover […]

mrt 07

Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van huwelijksdwang versterkt. Het wetsvoorstel treedt op 1 juli 2013 in werking. Op de website van de rijksoverheid wordt onder meer het volgende weergegeven: “De verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel verruimen de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak […]

feb 10

PESTEN OP HET WERK OF OP SCHOLEN

Wij worden geregeld geconfronteerd met mensen die op hun werk worden gepest. Daar kunnen wij tegen optreden. Steeds meer bedrijven hebben een protocol dat pesten verbiedt en  een klachtencommissie die over een pest-klacht moet oordelen. Wij staan de gepeste vaak in zo’n klachtenprocedure bij en kunnen nadien ook schadevergoeding voor hem/ haar eisen. Ook ouders […]

feb 07

FISCAAL PARTNERSCHAP GEWIJZIGD PER 1 JANUARI 2013

Wij worden in de praktijk veel geconfronteerd met partners die gehuwd zijn maar al jaren een keuze voor apart wonen hebben gemaakt. Deze partners worden er vanaf 1 januari 2013 mee geconfronteerd dat zij fiscaal als partners worden beschouwd en opeens belastingaanslagen krijgen die zij over de voorgaande jaren nooit ontvingen. Wij bieden hen als […]