Extra verhoging eigen bijdragen bij scheidings- en daaraan verwante zaken

Bij een scheidings- of een daaraan verwante zaak hanteert de Raad voor Rechtsbijstand per 1 oktober 2013 een afzonderlijke eigen bijdrageregeling. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

  • echtscheiding, beëindiging samenwoning;
  • boedelscheiding, alimentatie;
  • ouderlijk gezag / voogdij en omgangsregelingen.

Meer informatie vindt u op de betreffende webpagina van de Raad voor Rechtsbijstand.