Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van huwelijksdwang versterkt. Het wetsvoorstel treedt op 1 juli 2013 in werking.

Op de website van de rijksoverheid wordt onder meer het volgende weergegeven:
“De verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel verruimen de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. De maximumstraf die voor huwelijksdwang kan worden opgelegdwordt verhoogd van 9 maanden naar twee jaar gevangenisstraf. Ook biedt het wetsvoorstel meer bescherming aan kinderen als zij slachtoffer worden van huwelijksdwang. Dit gebeurt door verlenging van de verjaringstermijn. Nu geldt nog een periode van zes jaar vanaf het moment dat het misdrijf is gepleegd, straks gaat de verjaringstermijn in wanneer het slachtoffer achttien jaar is geworden. Deze ruimere verjaringstermijn geeft het minderjarige slachtoffer van huwelijksdwang meer tijd om als volwassene na te denken over het gedwongen huwelijk en zich bewust te worden van de mogelijkheid van het doen van aangifte. Straks kan bovendien voorlopige hechtenis worden opgelegd voor huwelijksdwang om bijvoorbeeld escalatie te voorkomen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen. Het wetsvoorstel verruimt ook de mogelijkheden om in het buitenland gepleegde polygamie en vrouwelijke genitale verminking in Nederland te vervolgen.”

Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de desbetreffende website van de rijksoverheid.