Straat- en contactverbod

Van Driem Advocaten is al sinds 30 jaar gespecialiseerd in het straatverbod. Gabi van Driem is in de pers daarom vaak de Koningin van het straatverbod genoemd. Een straatverbod kunt u eisen nadat uw ex partner u bedreigd of gestalkt  heeft, of u eist bijvoorbeeld een straatverbod na een misdrijf. De kans bestaat immers dat de dader, ondanks uw aangifte, vrij rond loopt. Mogelijk voelt u zich bedreigd door de aanwezigheid van de verdachte in uw buurt.

Dan is het mogelijk een straatverbod voor de dader te eisen. De dader mag dan niet meer bij u in de straat of in de buurt komen.

  • Hoe kunt u een straatverbod eisen?

Voor het eisen van een straatverbod heeft u twee mogelijkheden.

  1. Via het strafproces kunt u de officier van justitie vragen een  straatverbod aan de verdachte op te leggen.
  2. Wij kunnen u helpen een straatverbod via een civiele procedure te eisen. Dit gebeurt dan in een zogenoemd kort geding.
  • De effectiviteit en uitvoering van het straatverbod

Het straatverbod geeft geen 100% garantie dat de verdachte niet meer probeert om u lastig te vallen.

  • Wat kunt u doen als hij/zij u niet met rust laat?

Is uw eis om een straatverbod toegewezen in een kort geding, dan wordt ook een dwangsom opgelegd. Elke keer dat de dader dan het straatverbod overtreedt, moet hij die dwangsom betalen. Tevens kan de politie gevraagd worden de dader weg te halen, telkens als hij het straatverbod overtreedt.

Van Driem Advocaten heeft onder meer het bekende straatverbod geëist tegen de Aanrander met de Hond, tegen de Rembrandtparkverkrachter en ook een straatverbod voor het slachtoffer dat tevens een aids test eiste na verkrachting. Ook treden wij regelmatig voor Gemeenten op, wier ambtenaren of bestuurders bedreigd worden.