Letselschade

Als iemand betrokken raakt bij een verkeersongeval, een arbeidsongeval of slachtoffer is van een medische fout en ten gevolge hiervan al dan niet blijvend letsel heeft opgelopen, dan heeft deze persoon recht op vergoeding van de schade. Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk pakt dit helaas vaak anders uit. Verzekeraars trachten op allerlei manieren onder hun betalingsverplichtingen uit te komen. Het slachtoffer weet daarbij zelf niet welke rechten hij/zij heeft, welke schade wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt en op welke wijze deze schade moet worden onderbouwd. Vaak is het de verzekeraar die een schaderegelaar inschakelt om de schade te begroten. Deze schaderegelaar werkt echter in opdracht van de verzekeraar en treedt dus niet op voor het slachtoffer. Dit is het slachtoffer vaak niet bekend met alle gevolgen van dien. Het is dus in het belang van het slachtoffer dat zij/hij wordt bijgestaan door een jurist c.q. advocaat.

De meeste slachtoffers durven geen advocaat in te schakelen uit angst voor de kosten hiervan. De meeste slachtoffers weten niet dat, indien de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend, de verzekeraar tevens de kosten van de rechtsbijstand van het slachtoffer dient te vergoeden. Dit is slechts anders indien partijen er onderling niet uitkomen en geprocedeerd moet worden. In dat geval kan de raad voor rechtsbijstand uitkomst bieden en een ‘toevoeging” (gefinancierde rechtsbijstand) verstrekken. Uw advocaat kan u hierover nader informeren.

Het kantoor Van Driem beschikt over de juiste expertise om slachtoffers bij te staan bij het verkrijgen van schadevergoeding. Daarnaast staat het sociale aspect, dat helaas maar al te vaak vergeten wordt, bij ons hoog in het vaandel. Het gaat immers niet altijd alleen om het verkrijgen van vergoeding van de schade doch tevens om de erkenning dat de ander een fout heeft gemaakt.