Gelijke Behandeling

Een van de specifieke expertisepunten van ons kantoor betreft het bijstaan van cliënten in gevallen van discriminatie. Zowel vrouwen als mannen worden hiermee geconfronteerd. Het komt nog zeer regelmatig voor dat vrouwen veel minder salaris betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s in dezelfde functie. Ook worden herintredende vrouwen vaak ingeschaald op het niveau van pas afgestudeerden. Mannen op hun beurt lopen het risico met ontslag bedreigd te worden wanneer zij aangeven minder te willen gaan werken omdat zij een deel van de verzorging van hun kinderen op zich willen nemen.

Indien u zich in een dergelijke of soortgelijke situatie bevindt, biedt het recht diverse mogelijkheden om de ongelijkheid ter discussie te stellen en te corrigeren. Zo kunnen wij u begeleiden bij een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De Commissie Gelijke Behandeling toetst uw klacht aan de Wet Gelijke Behandeling voor Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en de Algemene Wet Gelijke Behandeling en bekijkt of er sprake is van indirecte of directe discriminatie. Mocht de Commissie van mening zijn dat er sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid, dan kunt u bijvoorbeeld de werkgever verzoeken om deze ongelijkheid op te heffen.

Ook is het mogelijk om bij de civiele rechter een schadevergoedingsprocedure op te starten. Deze laatste mogelijkheid kan ook zonder een voorafgaande procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling worden opgestart. In Kort Geding kan een voorschot op de geleden schade worden gevorderd onder verwijzing naar bijvoorbeeld art. 1 van de Grondwet, de Algemene Wet Gelijke Behandeling of het goed werkgeverschapbeginsel.

Wij adviseren u graag welke juridische procedure het beste resultaat in uw specifieke geval zal opleveren.