Arbeidsrecht

U kunt bij ons terecht als u te maken krijgt met problemen op het werk. In eerste instantie kunnen wij u dan ondersteunen met strategische adviezen. Soms lukt het door middel van adviezen van de advocaat een baan te behouden en problemen met het management of met collega’s in der minne op te lossen.

Als dat niet het geval is ondersteunen we u desgewenst bij het onderhandelen over een afkoopsom in geval van ontslag, of geven wij juridische ondersteuning tijdens een ontbindingsprocedure voor de Sector Kanton van de rechtbank. Afhankelijk van uw leeftijd en de duur van het arbeidscontract kunnen wij u adviseren over de hoogte van de vergoeding die u in zo’n procedure kunt eisen.

Verder hebben wij veel te maken met vrouwen die geconfronteerd worden met een ontslag of niet-aanname voor een baan wegens zwangerschap.

Ook komt het regelmatig voor dat vrouwen ons vragen een deel van de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat zij minder willen gaan werken na de komst van een baby.

In de afgelopen jaren hebben wij ook vrouwen bijgestaan die problemen op het werk ondervonden omdat zij tijdens arbeidsuren hun baby de borst wilden geven, en daartoe door hun werkgever onvoldoende in de gelegenheid werden gesteld.

Als vrouwen problemen op het werk hebben wegens seksuele intimidatie worden wij vaak ingeschakeld teneinde de arbeidsovereenkomst via de Sector Kanton van de rechtbank te laten ontbinden, of om een schadevergoeding (link) van de collega of leidinggevende die hen lastigvalt/seksueel intimideert te vorderen, danwel een schadevergoeding van de werkgever te eisen.

De werkgever is immers krachtens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een veilige situatie op het werk te creëren, waardoor werkneemsters gevrijwaard moeten blijven van seksuele intimidatie en/of bedreiging en/of mishandeling op de werkplek.

Een groep werknemers die ook speciale aandacht op de arbeidsplek vergt is de groep vrouwen die in managementposities verkeert. Voor deze vrouwen, eenzaam aan de top, is het vaak van groot belang om strategische adviezen te krijgen over hoe zij zich binnen een arbeidsorganisatie het beste kunnen handhaven. Ook in die ondersteuning hebben wij de afgelopen 30 jaar grote ervaring opgebouwd.