Wendy van Egmond

Wendy van Egmond voert een algemene proces- en adviespraktijk waarbinnen zij ondernemers en particulieren adviseert. De rechtsgebieden waarin zij werkzaam is zijn onder meer het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, familie/ jeugdrecht, gezondheidsrecht en algemeen contractenrecht. Daarnaast staat zij benadeelde partijen in het strafproces en in artikel 12 Sv procedures bij. Ook procedeert zij voor slachtoffers van discriminatie en seksuele intimidatie.

Wendy behoudt naast het juridische ook altijd oog voor de menselijke kant van een procedure. Zij is oplossingsgericht en kijkt creatief naar alternatieve manieren om geschillen tussen partijen te beslechten. Voor haar studie rechtsgeleerdheid in Amsterdam werkte zij onder meer in Costa Rica en Sierra Leone binnen de ontwikkelingssamenwerking. In Nederland zette zij zich vrijwillig in voor onder meer de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam en Young in Prison.

Wendy is bereikbaar via:
w.vanegmond@vandriemadvocaten.nl
+31 (0) 6 10 21 63 92