PESTEN OP HET WERK OF OP SCHOLEN

Wij worden geregeld geconfronteerd met mensen die op hun werk worden gepest. Daar kunnen wij tegen optreden. Steeds meer bedrijven hebben een protocol dat pesten verbiedt en  een klachtencommissie die over een pest-klacht moet oordelen. Wij staan de gepeste vaak in zo’n klachtenprocedure bij en kunnen nadien ook schadevergoeding voor hem/ haar eisen.

Ook ouders van kinderen die op school gepest worden, met vaak vreselijke gevolgen, kunnen bij ons terecht. Wij gaan in gesprek met de schoolleiding en/of docenten van de kinderen. Zonodig dienen wij bij de klachtencommissies die de Inspectie daarvoor heeft, klachten in.

In ernstige gevallen hebben wij van de schooldirectie  geeist dat de pesters uit een klas werden gezet, teneinde te voorkomen dat het gepeste kind het onderspit delft. Dat kan als de school niet meewerkt, ook via een kort geding procedure afgedwongen worden.