Advies AG: kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

De advocaat-generaal adviseerde op 10 september 2015 dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering moet komen op de kosten van het levensonderhoud van kinderen (de behoefte). De AG stelt dat het kindgebonden budget moet worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt en op die manier zal het meewegen bij diens draagkracht. De Expertgroep alimentatienormen van de Rechtspraak heeft destijds een andere aanbeveling gedaan aan de gerechten.

Wanneer het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de kosten van het levensonderhoud van kinderen heeft dat tot gevolg dat er veel minder of geen alimentatie meer hoeft te worden betaald. Het kindgebonden budget laten meewegen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt, doet volgens advocaat-generaal Hammerstein het meeste recht aan het wettelijke uitgangspunt dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen. Na echtscheiding moeten zij in de kosten daarvan naar draagkracht bijdragen. Volgens hem heeft de wetgever het kindgebonden budget primair bedoeld als inkomensondersteunende maatregel. Tenslotte levert deze manier van berekening in de meeste gevallen een redelijke uitkomst op.

De Hoge Raad zal nog moeten beslissen.

Het volledige advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad leest u hier.